TCS TürControlSysteme GmbH

S nami môžete hovoriť - Inovatívna Dverová a domová komunikácia

  • Das Unternehmen
  • Das Unternehmen
  • Das Unternehmen
TCS TürControlSysteme GmbH - Váš partner pre systémy domovej techniky: pre dorozumievace a kamerové domové systémy rovnako jako pre kontolu a bezpečnostné riešenia týkajú sa vchodov. Popri video-systémoch a vstupnej kontole ponúka sortiment pre komplexné systémové riešenia jako napr. Telefónne systémy, systémy pre núdzový hovor,alarmy, monitorovacie zariadenia, rovnako aj informačné systémy pre užívateľov.