S nami môžete hovoriť

Innovatívna dverová a domová komunikácia

  • Das Unternehmen
  • Das Unternehmen
  • Das Unternehmen

Dverová a domová komunikácia | Bezpečnosť objektov | Domová automatizácia

TCS zabezpečuje od roku 1995 inovatívnu systémovú techniku pre domovy :pre dorozumievacie a kamerové domové systémy jako aj pre kontrolu a bezpečnostné riešenia týkajúce sa vchodov.Systém ponúka ale aj riešenia pre komunikáciu v budovách, napr. Domovnícke systémy pre používateľov a funkcie alarmu v prípade nebezpečenstva.

TCS sa pritom opiera hlavne o moderné technológie a trvanlivé kvality výrobkov, ktorá v prípade našich vonkajších terminálov je úplne zrejmá : hliník namiesto umelej hmoty, to je rozhodnutie sa pre trvanlivosť,efektívna ochrana proti vandalizmu a design, ktorý investora presvedčí.

Namiesto tradičných inštalačných technológií obdržíte s TCS: BUS výlučne modernú a funkčnú BUS: Techniku. Výsledkom je homogénny sytém, ktorý je výkonný a navyše prehľadný a inšzalácia pre užívateľov zreteľne uľahčená..Popri optimálnej inštalácií ponúka TCS tiež široký servis : či už inštalatér použije naše jedinečné servisné produkty na trhu, nasmeruje otázky na našu zákaznickú linku Hotline alebo požiada o technickú podporu -na TCS sa môžete spoľahnúť aj po nákupe.

TCS TürControlSysteme GmbH Rakúsko, jako samostatná dcérska spoločnosť TCS Gethin, ktorá je kompetentná distibúcia a projektovanie TCS -Produktov v Rakúsku, Českej Republike, Slovensku, Slovinsku,Maďarsku a Chorvátsku.

TCS-Systémové predukty sú výlučne distribuované iba v elekto -špecializovaých predajniach a sú regionálne kompletne zastúpené vďaka našim terénnym obchodným zástupcom.

tcs historie

V čase založenia v 1995 až dodones sa rozvíjala TCS úplne nové technológie, funkčne náročné domové systémy.V neskoršom vývine vznikali najskôr černo-biele, neskôr farebné video komponenty.Dnes dominuje moderný dizajn a drahé materiály a sortiment s veľkými obrazovkami.TCS zostava vždy verné náročným funkčným požiadavkám.