Produkty

Malé aj veľké riešenia pre všetky vstupné funkcie

  • TCS TürControlSysteme GmbH
  • TCS TürControlSysteme GmbH
  • TCS TürControlSysteme GmbH

Produkty – dverové a domové komunikačné systémy

TCS je založené v princípe na modernej technike a na vysokej produkčnej kvalite,ktorá v prípade naších vonkajších terminálov je zreteľná.Hliník namietso umelej hmoty-rozhodnutie pre trvácnosť, ochrana proti vandalizmu a dizajn, ktorý investora presvedčí.