Impressum

TCS TürControlSysteme GmbH

TCS TürControlSysteme GmbH | Gewerbepark 21
 | 2821 Lanzenkirchen
 | Telefon +43-(0)2627-45266-0 | Fax +43-(0)2627-45266-20 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

IBAN: AT563227800000066167

BIC: RLNWATWW278

Sídlo súdu: Wiener Neustadt

UID: ATU43589403

změna webstránky : StonefieldDATA - Webdesign

 

1. Zodpovednosť za webové stránky.
Obsahy našich webových stránok boli zhotovené s veľkou starostlivosťou. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť stránok nenesieme zodpovednosť.Ako poskytovatelia služieb sme podľa zákona § 7 odsek 1 TMG zodpovedný podľa všeobecných zákonov za vlastný obsah na týchto stranách .Podľa zákona §§ 8 až 10 TMG nie sme ako poskytovatelia služieb povinní, prenášané alebo uložené informácie sledovať, alebo zisťovať okolnosti,ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať použitie informácií podľa všeobecných zákonov zostáva preto nedotknutá. Takto vzťahujúcu sa zodpovenosť existuje najskôr od dňa zistenia porušenia práv. Při oboznámením porušenia práv bude daný obsah odstránený.

 

2. Odkazy a linky
Pre priame alebo nepriame odkazy na iné webové stránky ("hyperlinky "),ktoré ležia mimo oblasti zodpovednosti autora , by zodpovednosť mohla vzniknúť iba v prípade , ak by platilo, že autor si je vedomý ich obsahu a bolo by mu technicky možné a rozumné zamedziťprotiprávnym obsahom. Autor týmto výslove prehlasuje , že včase zakladania webových odkazov mu nebol známy žiadnen ilegálny obsah na týchto odkazových stránkach. Autor sa preto dištancuje od aktuálnych a i neskorších obsahov alebo na autorstve ďalších stránok nemá autor žiadny vplyv. Preto sa týmto dištancuje od všetkchých obsahov všetkých prepojených stránok, ktoré boli zmenené po založení stránky. Toto stanovisko platí pre všetky, v rámci vlastnej nastavitelnej internetovej ponuky pre odkazové stránky, rovnako ako aj pre cudzie príspevky v knihe hostí, diskusných fór, linkov a adresárov, zoznamov e- mailových adries a iných firemných databáz, do ktrorých je možný vonkajší prístup. Za ilegálne, chybné alebo neúplné obsahy a zvlásť za náhradu škody, ktorá z použitia alebo z nepoužitia takchýto informácií vznikla, ručí sám poskytovateľ stránky, nie ten, ktorý cez odkazové stránky na danú publikáciu iba odkazuje.

 

3.Autorské práva a ochranné známky
Autor sa snaží rešpektovať autorské práva na použité obrazy, grafiku, zvukové súbory a video sekvencie a texty a používať svoje vlastné grafiky, zvukové súbory video sekvencie s texty. Všetky v rámci internetovej ponuky menované a prípadne chránené značky a ochrané známky podliehajú ustanoveniam o ochranných známkach a právam vlastníka autorských práv. Zo samotnej zmienky nevyplýva, že ochrané známky nie sú chránené zákonom.Kopírovacie práva a publikovanie prislúcha autorovi objektov zhotovenáých stránok.Akákoľvek reprodukcia, šírenie a použitie grafiky, zvukových súborov, video sekvencí a textov v iných elektronických podobách alebo tlačených publikáciach bez súhlasu autora nie je povolená.

 

4.Ochrana
Osobných údajov V prípade možnosti zadanaia osobných údajov ( e-mailovej adresy, mena a adresy) je uvedené, že poskytnutie takýchto údajov je dobrovoľné. Využitie a zaplatenie všetkých ponúkaných služieb je , pokiaľ je to techicky možné a nevyhnutné, je dovolené aj bez zadania takýchto údajov alebo anonymne . Použitie tiráže alebo zvné zasielanie informácií je zakázané.Právne kroky proti odosielateľom spamových e-mailov v rozpore s týmto zákazom sú preto vyhradené.

 

5.Právna účinnosť tohto vylúčenia zodpovednosti
Toto vylúčenie právnej zodpovednosti je potrebené považovať za súčasť internetovej ponuky, ktorá je na tejto strane predkladaná.Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu by nemali byť správne alebo zákonné , zvyšné časti dokumentu zostávajú naďalej nedotknuteľné.

 

TCS TürControlSysteme GmbH